Releasenotes

Här hittar du information om vad som är gjort i produkterna i de olika versionerna.
Har du mer frågor så är du välkommen att maila till oss på support@netoptions.se

BizWizard

New Features

Possibility to create copies of publications, messages, surveys, events, content blocks and templates Possibility to manage a queue if an Event is full
Possibility to prevent people to registering themselves more than once to an Event
Possibility to choose if a recipient property field should be populated with recipient data or not
Possibility to send SMS when having the Incoming Request functionality activated

Fixed issues

Fixed an issue where deletion of a publication didn’t deleted all underlying objects (Event) Fixed an issue with danish currency in the Jetshop integration
Fixed an issue where urls for Jetshop integration settings could contain blank spaces Fixed an issue with the cache service when Incoming Request is activated
Fixed an issue where recipient ID on links caused an error with the message preview functionality
Fixed an issue where it was possible to continue to the integration step without saving when editing an Event page
Fixed an issue where pictures with 1 px height or width caused an error

Bedrock

No changes

New features
Possibility to change Jetshop site to pick articles from when editing an email

Improvements

If threre are any own created templates these are shown default when creating an Event
Form responses are now presented in the same order in the statistics as the fields are placed in the content
Mail adresses with long top domains, such as .education are now supported
A new special link for an Events registration page is added
Confirmation email is now enabled defualt when creating an event
Opt-out confirmation web page is now enabled defualt when creating a publication
Mail is now sent to admin when someone update a form repsonse
Target for number of attendees to an Event is now visisble in the Event list
Form fileds contaning recipient properties can now be read only if recipient is known

Fixed issues

Fixed an issue where last changed date for content blocks didn’t show correctly
Fixed an issue where sorting events on last changed date didn’t return a correct result
Fixed an issue where images didnt’t show correctly when sending a test event confirmation email
Fixed an issue where the Google maps content block sometimes wasn’t responsive
Fixed an issue that occasionally caused bad performance on the page for pickcing recipient lists
Fixed an issue that occasionally caused an error when changing a survey repsponse
Fixed an issue that caused problem to preview a SMS messages in draft status
Fixed an issue where it wasn’t possible to edit a dropdown form field with a Custom default value
Fixed an issue that occasionally caused a problem when adding a template to a publication

Bedrock

New methods

SMS can now be managed and sent via Bedrock

Bizwizard

Fixed an issue where it wasn’t possible to cancel or change time on a scheduled SMS message
Fixed an issue where the Send test SMS button had wrong icon in the editor
Fixed an issue where it wasn’t possible to choose default content templates on system mails
Fixed an issue where an error occured when adding a user to total opt-out from the list
Fixed an issue where it wasn’t possible to send SMS messages exceeding 160 characters

Bedrock

No changes

Bizwizard

Fixed an issue where it wasn’t possible to cancel or change time on a scheduled SMS message
Fixed an issue where the Send test SMS button had wrong icon in the editor
Fixed an issue where it wasn’t possible to choose default content templates on system mails
Fixed an issue where an error occured when adding a user to total opt-out from the list
Fixed an issue where it wasn’t possible to send SMS messages exceeding 160 characters

Bedrock

No changes

Nya funktioner

Formulärsvar i Event och Feedback kan nu redigeras av administratör och mottagare

Förbättringar

Förifyllda formulärfält med mottagaregenskaper kan inte längre dupliceras i editorn
Förbättrad logik mellan datum för ett events start-slut och registrerings start-slut
Systemmallar är nu valt default när man ändrar mall på Event och Feedback
Bakgrundsbild visas nu nu i textblock så att vit text syns vid editering
Det går nu att klicka på en blockarea så att den markeras för redigering
Landskoden skrivs nu ut i felmeddelandet när mobilnummer valideras
Förbättrat standardinnehåll för Event

Fixade problem

Fixat ett problem där rättigheter till Event- och Feedbackobjekt inte sattes av publikationstillhörighet
Fixat ett problem där Google kartan inte visades direkt när eventregistreringssidan laddades
Fixat ett problem där Google kartan blinkade kontinuerligt vid editering av kartan
Fixat ett problem där Google kartan inte uppdaterades när man ändrade vägbredd
Fixat ett problem där länkar kunde innehålla mellanslag och resulterade i att länken inte fungerade
Fixat ett problem där hård-studs listan inte visades bland mottagarlistorna
Fixat ett problem där editering av en mottagare i en opt-in lista resulterade i ett fel
Fixat ett problem där validering av tvingande fält i ett formulär resulterade i att alla fält rensades på data
Fixat ett problem där ändringar av länkar i en texteditor inte alltid sparades
Fixat ett problem där standardinnehållet för Event inte var optimerat för visning i mobila enheter
Fixat ett problem där det inte gick att redigera dropdownfält i editorn efter att man satt ett eget standardval
Fixat ett problem där man inte kunde se statistiken för ett avslutat event
Fixat ett problem där flervalsalternativ inte syntes när man skapade ny eller redigerade SMS-mottagare