Hur kan du använda Evergreen Content för att öka din trafik?

Det finns en mängd olika begrepp som är värda att reda ut och Evergreen Content är inget undantag.  Kort och gott innebär Evergreen Content att innehållet är relevant under en längre tid och kan på så sätt bidra till trafik över en period.

Kanske känner du igen dig  i att du söker på ett ämne på Google och artiklar från 2009 dyker upp på första sidan, är det verkligen relevant information?
Svar ja, just för att det är så kallat Evergreen Content.

 

Evergreen Content delas vanligen in i två kategorier:

 1. Innehåll som behåller relevansen på grund av sin grundliga nivå. Vanligen som behöver tas bort först om ditt företag inte längre arbetar inom området.
 2. Innehåll som är grundläggande information men som påverkas över tid, tillexempel av utveckling och lagar.

Kanske förmedlar dina utskick information som är relevant en kortare period då det exempelvis gäller nyheter eller erbjudanden av olika slag. Vanligtvis har du dock minst en Call To Action (CTA) i utskicket som leder mottagarna in på en landningssida eller hemsida. Hur ser ditt innehåll ut där?

Vad ska man då tänka på för att lyckas skapa Evergreen Content?

 • Levererar  kunskap
  Evergreeen Content fördjupar sig inom ett område och mottagaren ska känna att denne förstår och har lärt sig något av innehållet.
 • Grundläggande
  Utgå från att dina mottagare inte vet något om ämnet. Vad kommer de att ställa för frågor? Övergå inte för snabbt till komplexa termer utan tänk på att det alltid finns nybörjare inom ett område och de ska förstå innehållet.
 • Håll dig till ämnet
  Tydlig struktur och konkret information om ämnet. Ibland försöker vi säga för mycket vilket kan göra att mottagaren tappar intresset/inte hittar informationen denne söker.

Exempel på Evergreen Content: FAQ, Guider för att komma igång och artiklar.

Länka till Evergreen Content i dina utskick, det bidrar till att stärka relationen till dina mottagare som finner relevant och intressant information på er hemsida. Exempelvis genom att de tar del av ovanstående typer av innehåll.