5 säkra tips som effektiviserar din avsändarinformation

Publicerad 5 mars, 2014

Texter & innehåll

Det första en mottagare ser av ett e-postutskick är avsändarens namn, adress och utskickets ämnesrad. Information som avgör öppningsgraden. Därför är det viktigt att den är genomtänkt. Här får du 5 enkla tips för hur man utformar avsändarinformationen för att få bästa effekt av ditt utskick.

Bizwizard avsändarinformation

1. Använd ett namn och adress som mottagaren känner igen

Öppningsfrekvensen på utskick där mottagaren är bekant med avsändaren är avsevärt mycket högre än för utskick med en otydlig avsändare. Det är viktigt att mottagaren kan räkna ut varifrån utskicket kommer bara genom att läsa avsändarens e-postadress, annars är risken stor att det inte blir läst.

Det är lockande att använda avsändaradressen ”no-reply@bolaget.se”. I detta exempel används avsändaradressen till att informera om att ingen kommer att läsa ett ett svar på utskicket. Utskick som kommer från en ”noreply”-adress har en betydligt lägre öppningsgrad än utskick från andra adresser. En stor anledningen till detta är att denna avsändaradress upplevs både teknisk och opersonlig.

2. Var personlig

En väkänd och personlig avsändare vinner alltid över den okända. Ett effektivt trick är att låta varje mottagare få utskicket från den person denne känner bäst, tex ansvarig säljare. Hela denna process går att helautomatisera med hjälp av modulen BizWizard 1-to-1 Dynamic Content.

3. Skapa intresse

Det är väl känt att första intrycket är det som räknas mest. Ämnesraden är den första och kanske även den viktigaste möjligheten att skapa intresse till vidare läsning. Ämnesraden bör vara noga genomtänkt och innehålla precis de ord som får mottagaren att vilja läsa mer.

Glöm inte att det ofta är max 40-50 tecken av ämnesraden som mottagaren kan se. Många av de vanligaste mailprogrammen, och de flesta smarta telefoner, klipper av ämnesraden efter ett antal tecken. Därför är det väldigt viktigt att ”sälja in” sitt utskick inom dessa 40-50 tecken.

4. Undvik att få utskicket betraktat som SPAM

Många spam-filter läser och värderar texterna i utskicken, ämnesrad och avsändaradress är inga undantag. Därför är det viktigt att vara nogrann med dess formulering. Spam-filter har ofta unika regler för vad som betraktas som spam. Därför är nedanstående tips mycket värdefulla för att undvika spamfällan.

Undvik upprepningar. En rubrik som ”Lördagsrea! – Lördagsrea! – Lördagsrea!” är en säker spam-fälla. Skriv istället ”Stor rea nu på lördag”, då blir ämnesraden både informativ, seriös och spam-säker.

Undvik upprepade specialtecken, tex ”$$$ Sale $$$” eller ”Utförsäljning!!!!!”. Spam-filter betraktar ofta dessa som del av ett oseriöst utskick.

Unvik upprepade versaler – ”ERBJUDANDE – KÖP 2 BETALA FÖR 1”. Även detta betraktas ofta som tecken på ett oseriöst utskick.

5. Använd en verklig avsändaradress och ”svara-till”-adress

En del spam-filter testar okända avsändaradresser. I dessa fall blir ofta resultatet att man som avsändare betraktas som spammare.

Det finns även en stor förtjänst i att ha en verklig avsändaradress såväl som ”svara-till”-adress. Om man skickar information till en mottagare som vill ställa en fråga tillbaka, då bör man fånga upp detta? Utan en giltig ”svara-till”-adress så får man inte denna möjlighet.