Ställ in vilka mottagarlistor som ska vara tillgängliga per publikation

Publicerad 14 november, 2017

Supporttips

Gå in på inställningar för den publikation du önskar göra inställningen för. Därefter klicka på mottagarfliken, i den svarta listen. Se orangemarkerad ikon på bilden nedan.

Då kommer du kunna göra några nya inställningar:

Här kan du som administratör styra vilka mottagarlistor man ska ha tillgång till i respektive publikation. Om du inte aktivt gör några inställningar kommer det fungera precis som vanligt.

I denna vy, kan du även välja att begränsa möjligheten för mottagare att skapa filter som möjliggör utskick till hela mottagardatabasen i en site. Vilket du gör under rubriken ”Recipient lists/Mottagarlistor”, se bilden nedan.

Du kan även, som administratör, stänga av importvalet i mottagarsteget. På så vis kan användarna inte importera mottagare från Excel utan endast använda befintliga mottagare i systemet.