Dataskyddsförordningen

Publicerad 26 januari, 2017

E-post, SMS & Sociala medier

Vad?

Dataskyddsförordningen ersätter den svenska personuppgiftslagen, reglerna kommer att gälla på samma sätt i alla EU – medlemsländer.

När?
Dataskyddsförordningen träder i kraft den 25 maj 2018.

Varför?
Anledningen till denna är att användare ska få större kontroll över sina personuppgifter. Denna syftar även till att underlätta på sikt då företag inom EU idag måste ta 28 olika regelverk i beaktning, vilket kan försvårar möjligheten för mindre bolag att komma in på nya marknader. Med dataskyddsförordningen blir det totalt 1 regelverk.

Vem gäller det?
Den reformerade dataskyddslagstiftningen består av två delar:

 • En EU-förordning som gäller alla utom polisen
 • Ett EU-direktiv som bara gäller polisen

Vilka är det största förändringarna?

 • Rätten att bli glömd
  Denna möjlighet måste finnas för användare framöver. Som person ska man kunna tas bort helt ur ett/flera system om personen i fråga önskar detta.
 • Dataportabilitet
  Användare ska kunna få ta del av sina uppgifter och smidigt kunna flytta dem mellan olika system.
 • Information
  Det måste finnas lättillgänglig information för hur man hanterar användares uppgifter i systemet. Den registrerade måste även kunna få sina uppgifter ändrade.
 • Samtycke
  Användaren måste godta er behandling av personuppgifter genom en aktiv handling. Ett tyst samtycke eller en på förhand ikryssad ruta på en webbplats godkänns exempelvis inte.
 • Förlorar kontroll över personuppgifter
  Om man förlorar kontroll över personuppgifter i sitt system måste detta dokumenteras och i vissa fall ska även händelsen anmälas till tillsynsmyndigheten.

BizWizard & Dataskyddsförordningen

Vi kommer att se till att BizWizard stödjer dessa krav i och med förordningen och vi kommer att informera er allteftersom. Har ni funderingar redan nu? I vårt  nyhetsbrev så finns det möjlighet att ställa frågor gällande detta vilka vi besvarar. Är du inte anmäld till nyhetsbrevet, gör det här.

Läs mer på Datainspektionens hemsida:  http://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/eus-dataskyddsreform/