Facebook messages – vad innebär det för e-postmarknadsföring?

Publicerad 29 november, 2011

E-post, SMS & Sociala medier

Hur ska e-marknadsförare förhålla sig till Facebook Messages som lanserades nyligen?

Den här funktionen i Facebook kommer att ersätta den nuvarande funktionen ”Meddelanden”. Tanken är att låta användarna välja vem de vill kommunicera med, oavsett vilken kommunikationskanal det handlar om. De kanaler som kommer att stödas är olika chat-tjänster, mail, sms och naturligtvis Facebooks egna kanaler.

Filtrerad inkorg

Det kommer att finnas en filtrerad inkorg, motsvarande Gmails ”Prioriterad inkorg”, där man hamnar om man är vän eller vän till vän, men mottagaren kan själv också välja vilka andra avsändare som ska hamna där.

Ingen ämnesrad

Någon ämnesrad kommer inte att finnas så det blir viktigare än någonsin att avsändaren är lätt att identifiera och att mottagaren väljer att den avsändaren platsar i den filtrerade inkorgen. Annars hamnar man i en ”Övrigt”-inkorg, dvs B-lagets inkorg, och där lär man knappast nå fram med sin information.

E-posten är inte död

När Facebook:s Mark Zuckerberg presenterade deras nyhet sade han:
”This is not an email killer. This is a messaging system that includes email as one part of it.”

Implementationen av e-post i deras system visar bara att e-postkanalen fortfarande värderas högt och har mycket kvar att ge. Facebook vill bredda sin tjänst så att deras användare lättare kan kommunicera med de som ännu inte är Facebook-användare.

Men vi ska inte underskatta den förändring som det här kan innebära, åtminstone på lite längre sikt. Företagets framtid och överlevnad beror bland annat på hur bra de kan tolka sina användares kommunikationsbehov.

Det handlar om kommunikation, inte kanaler

Med Facebooks så kallade ”seamless messaging” vill de sätta fokus på kommunikation i sig, och inte genom vilken kanal de sker, vilket i sig låter sunt. Det kommer alltid finnas preferenser för vilken kanal man väljer för att kommunicera ett visst budskap till en viss målgrupp, men det är ändå det kommunicerade budskapet som är det viktigaste.

Förändringar sker inte över en natt och det är ännu för tidigt att säga om, och i så fall hur stor inverkan Facebook Messages kommer att ha på e-postmarknadsföringen. Men redan nu finns det saker att se över som kommer att förbättra resultatet både mot Facebook Messages och andra webmailtjänster.

1 Leveransbarheten mot Facebook

Alla webbmailtjänster har någon typ av spamfilter. Ännu vet vi inte hur bra Facebooks spamidentifiering är, men de ligger i alla fall flera år efter i erfarenhet jämfört med de redan etablerade tjänsterna. BizWizards funktionSpam & Content Check kommer att kompletteras med ett spam-test för Facebook så småningom.

2 Facebooks rendering av html-mail

Hur bra ett html-mail kommer att renderas i Facebook vet vi heller inget om ännu, men även där kommer BizWizards funktion Spam & Content Check att kunna hjälpa er att testa hur era mail ser i Facebook Messages. Om det visar sig att er design inte fungerar bra kommer vissa justeringar av mallar att behövas.

3 Hur många mottagare?

Ta reda på hur stor del av er mottagargrupp som använder Facebook Messages. Så snart den gruppen uppgår till några % är det dags att börja ta hänsyn till dem.

4 Isolera Facebook-gruppen i statistiken

Då har ni bättre koll på hur öppnings- och klickprocent för den enskilda gruppen och kan lättare bedöma om ni lyckas bra eller inte, jämfört med andra grupperingar.