Hur lägger jag till fler mottagare på opt-out listan?

Gå in på Mottagarlistor i sidopanelen. Leta upp opt-outlistan för publikationen. Klicka dig in där och välj sedan ”Importera mottagare”.

Hur lägger jag till nya mottagaregenskaper på en mottagare?

Gå in under ”Administration” i sidopanelen. Klicka på +-tecknet vid ”Mottagaregenskaper”. Ange därefter namn och typ. Spara sedan genom att klicka på ”Skapa ny mottagaregenskap”.

Hur fungerar de olika mottagaregenskapstyperna?

Text, används oftast till kortare värden såsom företagsnamn, förnamn, efter namn osv.
Textruta används väldigt sällan men kan användas för tex text på flera rader såsom fakturaadress.
Nummer, egenskap som ENDAST innehåller siffror. Observera att specialtecken och mellanslag tillåts ej. Vanlig typ för text kundnummer.
Kryssruta används vid frågor med valmöjligheter, tex intresseområden, och tillåter flera svar.
Lista – Flera val men möjlighet till ett svar. T ex land, stad.
E-post – innehåller mottagarens e-postadress.
Förnamn – innehåller mottagarens förnamn.
Efternamn innehåller mottagarens efternamn.
Mobilnummer innehåller mottagarens mobilnummer.

Kan jag vara säker på att en mottagare inte får utskicket flera gånger?

BizWizard skickar endast en gång per utskickstillfälle till en specifik e-postadress. Ifall mottagarens e-postadress finns med i flera listor  får mottagaren bara ett utskick. Om mottagaren finns i BizWizard med flera olika e-postadresser så skickas meddelandet till respektive e-postadress.

Hur byter jag lösenord?

Gå in under ”Administration” i sidopanelen. Klicka på ”Användare”, välj korrekt användare, välj ”Redigera användare” längst till höger på användaren. Välj ”Ändra användares lösenord”. Tänk på att använda minst 6 tecken. Tryck på ”Spara lösenord”.

Hur skapar jag en ny användare?

Gå in under ”Adminstration” i sidopanelen. Tryck på +-tecknet vid Användare. Fyll i uppgifterna och Välj ”Skapa användare”.

Vad är en studs?

Det finns fyra olika kategorier av studsar, – hårda, mjuka, spam och övriga.
Hård studs innebär att mottagaradressen inte finns.
Mjuka studsar är temporära studsar, såsom full inkorg.
Spam är när mottagarens spamfilter tycker att meddelandet är spam och att meddelandet därför inte levereras till mottagaren.
Under övrig studs hamnar de studsar som BizWizard inte kan tolka, där studskod och text avviker från standard.

Vad innebär ett öppnat e-postmeddelande i statistiken?

Antingen har de klickat på en länk i meddelandet eller visat bilderna i mailklienten.

Vad innebär att man gör opt-in?

En mottagare som anmäler sig som prenumerant på utskick från en viss publikation.