Förbättra dina texter med 3 enkla steg

dictionary-copywriter
Har du, precis som jag, ibland känt att du inte får den respons du önskar på dina texter? Du har lagt mängder av energi på att få med allt viktigt, sett till att det är lagom mycket, rätt ordval, ett oemotståndligt erbjudande och tydliga call-to-actions. Ändå blir det inte fler affärer.

Vad kostar inte detta dig i längden? All den tid och resurser som lagts på copywriting utan att få något tillbaka, all den energi som kunde använts till annat mer belönande arbete. Allt detta trots att allt pekar på att just e-post skall vara ett mycket effektiv och vinstgivande marknadsföringskanal.

Men misströsta inte, du behöver bara följa 3 mycket enkla steg för skapa förutsättningar för en effektivare marknadsföring via e-post. Metoden kallas PAS och står för Problem-Agitate-Solve.

PAS bygger på att du skriver din text i tre steg.

  1. Identifiera problemet (Problem)
  2. Förstärk problemet (Agitate)
  3. Presentera en lösning (Solve)

Hur gör man nu då?

Läs de tre första styckena igen och ha med de tre PAS-stegen i bakhuvudet.

I första stycket presenterar jag ett problem som många känner igen sig i – svårigheten att skriva bra texter. Sedan förstärker jag problemet. Slutligen presenterar jag en lösning.

Till skillnad från många andra copywriter-metoder bygger PAS på känslor istället för uppmärksamhetsskapande. Det är precis detta som gör PAS så passande för just e-postmarknadsföring. Uppmärksamheten har du redan – någon läser ju ditt e-postutskick, nu handlar det om att bevara och förstärka upplevelsen och engagemanget.