ATT UTFORMA ENKÄTER HAR ALDRIG VARIT ENKLARE

Stärk dina kundrelationer

Lär känna dina kunder

Med BizWizard Feedback utformar du enkelt formulär för undersökningar, enkäter, utvärderingar och inbjudningar för att få återkoppling från dina kunder, prospekts, besökare och medarbetare.

Verktyget ger dig förutsättningar att på ett smidigt sätt interagera med dina intressenter via webb, e-post, mobil och sociala medier.

Det går snabbt och är enkelt att komma igång med BizWizard Feedback. Vår tjänst är helt webbaserad och kräver därför ingen integrering med ert företags IT-system.

Netoptions stöttar hela vägen med kompetens och tips på hur du smidigast använder verktyget.

koppla på feedback funktionen

Koppla på funktionen

Till vänster i listen visas funktionen BizWizard Feedback. Kontakta oss för att aktivera funktionen om den inte redan finns i din site.

Formulärfält

I editorn drar du enkelt in olika typer av svarsalternativ och väljer om de ska vara lodräta eller vågräta. Välj mellan kryssrutor, radioknappar, rullgardinsmeny och textfält.

Du kan också anpassa skickaknappen, till exempel byta färg, ändra storlek och text. Utgå från företagets grafiska profil och bestäm själv hur designen ska se ut.

formularfalt

förifylda fält

Förifyllda fält

Det finns självklart också förifyllda fält med de vanligaste mottagaregenskaperna som exempelvis e-post, namn, företag. Dessa är bara att dra in direkt i enkäten och om personen som får enkäten finns inlagd i din BizWizard fylls uppgifterna i per automatik.

På så vi går det snabbt och är enkelt att besvara enkäten för mottagaren och du skapar enkäten på ett kick!

 

Integrera med ditt CRM-system

Genom att koppla utskicket till ditt CRM-system kan du återföra responser och uppdatera mottagarna direkt.

Varje integration är unik och återför responserna på olika sätt. Välj mot vilket system du vill integrera din BizWizard site och vi hjälper dig!

Ändra enkelt designen och använd egen logga

Anpassa enkelt designen så att den matchar företagets grafiska profil. Välj att utgå från färdiga mallar eller skapa en enkät precis utifrån hur du vill ha det.

Funderingar kring layout? Självklart finns vi även nära tillhands vid behov.

Anonyma svar möjligt

Vissa undersökningar behöver låta avsändaren vara anonym, till exempel när ditt företag genomför en nöjd medarbetarundersökning. BizWizard Feedback gör det möjligt.

Anpassa tacksidan

Hur vill du tacka personen som har svarat? Använd färdiga block för att enkelt anpassa sidan. Alla svar hämtas upp automatiskt för både bekräftelsesidan och bekräftelsemejlen och mottagaren får en överblick över de besvarade frågorna och du som administratör meddelas vid nytt inkommet svar.

anpassa tacksidan för din enkät

allt innehåll är responsivt

100% responsivt

De färdiga mallarna är alltid responsiva och anpassar sig till mottagarens telefon, dator och läsplatta. Så oavsett enhet blir det enkelt för mottagaren att besvara enkäten.

Statistik

Plocka ut den statistik du vill ha och exportera till Excel. I översikten ser du snabbt status på hur många som har svarat på din enkät, vilka som har svarat, länkar de har klickat på m.m.

Under enkätstatistiken kan du även få en grafisk överblick utifrån dina svar och filtrera på vad mottagarna svarat på en viss fråga.

feedback enkät i BizWizard