Genomtänkt innehåll – viktigare än någonsin

Publicerad 5 februari, 2015

Texter & innehåll

Innegåll är viktigare än nbågonsinNär man förmedlar sitt budskap är det ofta enkelt att använda sina egna termer och egna begrepp, men är det verkligen detta som dina kunder upplever som begripligt och det som skapar flest affärer.

Den frilansande copywritern Karly Edward har belyst dessa brister på ett mycket bra sätt genom ett antal punkter. Hennes artikel avser i första hand webbsidor, men är fullt applicerar även inom e-postmarknadsföring.

  1. Fokus på funktionerna istället för fördelarna. Ofta beskrivs en produkt eller tjänst genom alla smarta funktioner som den innehåller, men i de flesta fall vill kunden mer konkret veta vad förtjänsten är.
  2. Dåliga ”Call-to-action”. Kontaktuppgifter och andra möjligheter att interagera är svårfunna, i en del fall saknas de helt. Många gånger krävs dessutom en hel del ansträngning för att hitta dem.
  3. Tillfredsställa alla. Det går inte att tillfredsställa alla med en enda budskap, istället missar man ofta helt målet. I dagens teknikintensiva värld finns otaliga möjligheter att skräddarsy budskapet till varje enskild mottagare som exempelvis 1-1 Marketing.
  4. Innehållet är för ”säljigt”. Många gånger ger för mycket klassiskt säljsnack en motsatt effekt. Ge istället läsaren något denne har nytta av och bygg förtroende Ett dylikt förfarande leder ofta till både långvariga som goda relationer.
  5. Brist på interaktionsmöjligheter. Lägg till möjligheter att interagera, locka läsaren att börja kommunicera med dig.
  6. Informationsöverflöd. Det är inte ovanligt att stöta på texter där man inte ”ser skogen för alla träd”. Informationsmängden är såpass stor att man inte hittar det man söker.
  7. Du är ingen ”copywriter”. Det är viktigt att vara ödmjuk. Du är säkert mycket duktig inom ditt yrkesområde, precis som en professionell copywriter är inom sitt. Underskatta inte värdet i att nyttja en erfaren copywriter för att förbättra ditt budskap ytterligare.

Läs Edward hela artikel, 9 reasons why your content isn’t converting.