Hur läser du av statistiken i BizWizard?

Publicerad 15 december, 2016

Supporttips

Hur läser du av statistiken i BizWizard?

Utifrån din statistik för respektive utskick kan du kartlägga dina mottagare och deras handlingar på ett effektivt sätt. Genom att återkoppla och ta till vara på denna information kan du ta reda på hur du når ut och väcker dina mottagares intresse på bästa sätt.

Såhär fungerar det:

Efter att du har gjort ett utskick samlar BizWizard in statistiken för utskicket och du får en vy motsvarande den nedan. Här får du en övergripande bild gällande hur många som mottagit utskicket, har öppnat det och klickat på länkar.

 

Men det tar inte slut där.

Genom att klicka på staplarna, vilka visar andelen för levererade meddelanden, öppnade och länkklick, kan du ta del av mer detaljerad statistik.

Då kommer du till en vy som ser ut som den nedan och här finns ytterligare statistik att ta del av.

 

 

a, Statistik för antalet levererade meddelanden.

Om du trycker på denna rubrik ser du till vilka mailadresser utskicket levererats. Om någon fallit bort, i detta fall en e-postadress, kan du se anledningen till detta. Beror det på opt-out? Eller kanske en studs?

b, 41 meddelanden har öppnats..

Vilka har inte öppnat meddelandet? Analysera statistiken, Är det exempelvis samma 6 personer som inte heller öppnade det förra utskicket? Vad kan detta bero på, är informationen inte relevant för dem och i så fall varför?

c, I cirkeldiagrammet längst till höger ser vi vilka som klickat på länkar i utskicket.

Här kan du få ut statistik för dels vilka länkar som klickats på samt vem av de som öppnat som klickat på länkar. Kanske är de lite extra intresserade?

Genom att klicka på ”6 meddelanden med klick” ser du vem som klickat på länkar.

Om du sedan klickar på ”fördelat på 3 länkar” får du ytterligare information vilket du kan se i bilden nedan. Dels gällande unika klick och dels totala antalet klick.

När du sedan står vid vyn, motsvarande den nedan, kan du även här klicka dig vidare.

Dels kan du gå in på antal ”unika klick” och dels på ”totalt antal klick” för respektive länk. Här visas samtliga länk i ditt utskick (i detta fall enbart en). Men här kan du se vilka unika mottagare som klickat på länken genom att trycka på antalet (6 st.) och utifrån totalt antal klick (9 st.) ser du även vilka som tryckt på länken mer än en gång.

 

 

Så, se till att ta till vara och analysera er statistik. Visst, det tar lite extra tid men det kommer löna sig i slutändan. Ni kommer att lära er mer om era mottagare och deras beteende och möta deras efterfrågan och intresse i större utsträckning.

 

Fler tips & trix >