Leveransbarhet del 1

Publicerad 13 mars, 2015

Leveransbarhet

Under kommande månader kommer du kunna ta del av hur du kan öka leveransbarheten på era utskick, del 1 kommer här.

För att öka leveransbarheten av e-postmeddelanden vid massutskick kan man göra ett antal inställningar. Syftet är att få mottagarens e-postsystem att lita på avsändaren. I vissa fall så stoppas meddelandet av mottagaren eftersom det klassas som ett SPAM-utskick.

Åtgärder hos avsändaren

När er BizWizard-applikation ligger på Netoptions Hosting Center rekommenderar vi att ni gör inställningar på er DNS-server för att tillåta att meddelanden skickas med er som avsändare från våra servrar. Detta medför att leveransbarheten blir bättre då vissa SPAM-filter reagerar på detta. Det innebär också att om ni skickar till er själva så kommer e-posten lättare igenom.

SPF Record

SPF, Sender Policy Framework är en metod för domänadministratörer för att publicera vilka datorer som får lov att sända e-post med en avsändare från dennes domän. För att tillåta att BizWizards mailservrar skickar med er domän som avsändaradress modifiera/lägg till ett sk SPF records i domänen i fråga. Tex: ”v=spf1 include:bwz.se ~all”

DomainKeys och DKIM

DomainKeys är en annan metod för att verifiera meddelandet med den avsändande domänen. DKIM, DomainKey Internet Mail är en utveckling av DomainKeys även om DomainKeys fortfarande är utbrett.

ReturnPath

För att öka leveranserna genom ett antal stora ISP:r så finns en lösning som kallas ReturnPath. Denna hanterar vitlistningar som vissa spamfilter verifierar mot. Genom att vara vitlistad så släpps alla e-post igenom spamfiltret automatiskt.

Om ni har eget IP-nummer hos Netoptions Hosting Center

Om ni har valt att ha ett eget IPnummer så skall ett SPF record skapas till det/de IP-numren istället för åtgärderna ovan. Kontakta oss för att beställa ett eget IPnummer eller för att få information om vilket IP-nummer ni har hos Netoptions Hosting Center.

I del 2 kommer du kunna läsa om hur du ska utforma ditt utskick för att säkerställa leveransen.