Leveransbarhet del 2

Publicerad 20 mars, 2015

Leveransbarhet

Utformning av meddelanden

Avsändare och ämnesraden

Berätta vem du är och vad du vill. Falska eller vilseledande avsändar- och rubrikinformation ger lätt en besk eftersmak. Din ”Från”, ”Till”, ”Svara till”-adress måste vara korrekt och identifiera den person eller företag som skickar meddelandet.

Spamfiltren kontrollerar både ämnesrad och avsändarinformation. En avsändare med adressen sale@50percentoff.com kommer troligen betraktas som tämligen oseriös. Man bör även undvika upprepningar, många versaler, och utropstecken i ämnesraden drar ner betyget Exempel på detta kan vara ”REA REA REA – 50% på allt”.

Respektera alltid ett NEJ (en opt-out.)

E-postinkorgen är personlig, och därför blir reaktionerna mot oönskad e-post starka. Genom att arbeta aktivt med opt-out listor, och respektera mottagarens önskningar så höjer ni ert rykte.

När en mottagare får ett oönskat meddelande och kategoriserar det som spam sprids denna information snabbt och påverkar i slutändan din leveransbarhet.

Var försiktig med köpta adresser

En avgörande regel att följa när du använder köpta adresser är att det då är extra viktigt att införskaffa mottagarens samtycke innan man skickar. Var även restriktiv mot vem du köper av. Anlita enbart adressleverantörer som du vet är seriösa och har hög kvalitet på sina adresser. Det är enligt Marknadsföringslagen (MFL § 13 b) förbjudet att skicka e-postreklam till privatpersoner som inte själva valt att få sådana meddelanden från företag och organisationer.

CAN-SPAM, en amerikansk lag mot spam

Sedan 2003 gäller lagen CAN-SPAM för avsändare av nyhetsbrevsutskick i USA. Beteckningen står för ”Controlling the Assault of Non-Solicited Pornography And Marketing Act of 2003”. Håller man sig inom ramarna för de 7 huvudpunkterna i denna lag kommer man ganska långt beträffande att upprätthålla ett gott rykte som avsändare.

Se till att bli tillagd i mottagarens adressbok. Uppmana dina mottagare att lägga till dig (nyhetsbrevets avsändaradress) som kontakt i sitt mailprogram. Detta ökar chanserna för mottagare att även i fortsättningen kunna få utskick från dig.

Undvik webadresser i länknamn

Vid falska e-post är det vanligt att man skriver ett länknamn som en webadress www.banken.se men länken går till www.bedragaren.se. Spamfilter reagerar på om länknamnet och den faktiska länken skiljer sig och varnar mottagaren. Använd länknamn som beskriver vart dom går Gå till vår hemsida, Anmäl dig här osv.


Kanske missade du del 1?