Mottagarstatistik i BizWizard

Publicerad 13 september, 2017

Guider

Vi har nu gjort det lättare för dig som användare i BizWizard att hitta mottagarstatistik i systemet. Såhär kommer du åt den:

 

Börja med att gå in på en vy över mottagare i systemet – antingen där samtliga visas (som i bilden nedan) eller på en specifik mottagarlista som du hittar vid ikonen för Mottagarlistor i menyn till vänster.

När du har sökt fram mottagaren som du vill se statistik över håller du pilen över denna. Då visar sig tre ikoner, varav den mittersta motsvarar mottagarstatistik. Om du klickar på den kommer du till vyn nedan.

 

 

Överst i denna vy får du en sammanställning över samtliga utskick som mottagaren har fått.

Information visar varje utskick som levererats, och om du håller pilen över de olika ikonerna ser du vad dessa innebär. Bland annat ser du när meddelandet skickades/öppnades och om mottagaren klickade på någon länk.

 

 

Om en mottagare har gjort opt-out kan du snabbt och enkelt se detta samt när det skedde. Hur det visas ser du här nedan:

 

 

Om du till exempel klickar på ”Klickade på 3 länkar” får du ytterligare statistik för detta och ser vilka länkar som mottagaren klickade på. Detta fungerar på samma sätt för samtliga ikoner.

 

Om du istället klickar på Ämnesraden för ett specifikt utskick som levererats till denna mottagare, kommer den totala statistiken för detta utskick att öppnas. Se bild nr. 2.

 

 

 

 

Fler guider och tips för BizWizard hittar du här »