Negativ trend? Vänd den! Del 1

Publicerad 18 juni, 2012

Texter & innehåll

Responsen på nyhetsbrev och kampanjer visar ibland fallande siffror? För att förbättra detta försöker man att kompensera med ännu fler utskick, vilket oftast får den rakt motsatta effekten.

Följ vår serie i fyra delar med värdefulla tips om vad man ska tänka på för att vända trenden.

Ett bra redaktionellt innehåll kan vara lösningen. Istället för att kompensera fallande siffror med fler utskick bör innehållet ses över. Det kanske är dags att komplettera med bra redaktionellt material, som ett tidningsmagasin? Ert budskap kan vävas i det redaktionella materialet och läsarna får en tydligare bild av hur era produkter och tjänster kan användas i deras yrkesliv, eller privatliv.

Prenumeranter vill se exempel på lösningar från er, och det måste vara lätt att hitta materialet. Man vill som prenumerant slippa plöja igenom en massa ointressant och irrelevant information för att hitta godbitarna.

Två typer av material som ofta finns i tidningsmagasin, och som uppskattas i e-postutskick är:

  • ”Hur man gör”-artiklar där era experter lär ut hur man får ut mest nytta av era produkter/tjänster.
  • Branschnyheter, som indirekt pekar på eller lyfter fram era produkter/tjänster.
  • ”Storytelling”-artiklar, där en kund berättar en bra story där nyttan med era produkter/tjänster vävs in.

I del 2 går vi in mer i detalj på hur man kan utveckla sitt innehåll till att bli mer redaktionellt.