Öka engagemanget bland dina mottagare

När du skapar marknadskommunikation av olika slag är det alltid bra att tänka igenom några saker för att uppnå önskad effekt. Det spelar ingen roll om det gäller ett nyhetsbrev, en enkät eller ett event, oavsett är det bra att ha dessa saker i åtanke.

Tänk dig att du  exempelvis ska skapa en undersökning

Steg 1. Mål och syfte

Vad är syftet med undersökningen, Varför tänker du genomföra den och vad är det du vill uppnå? Utgå från er marknadsplan för året så att undersökningen går i linje med vad som är planerat. Fundera också igenom hur du kommer kunna använda resultatet för att uppnå önskat mål.

Steg 2. Målgrupp

För vilka är undersökningen intressant och vilka riktar den sig till. Utgå från mål och syfte och gör riktade undersökningar så att ni får ut resultat som skapar nytta för er.

Steg 3. Kommunikation

Det kan vara betydande att informera mottagarna om varför undersökningen genomförs. Om personen känner att enkäten inte fyller ett värde för henne/honom är risken stor att det påverkar svarsfrekvensen negativt. Utgå från framtagen och genomarbetad målgrupp för ändamålet.

Gällande utskick tipsar vi om att skicka en e-postbekräftelse till de som anmäler sig till exempelvis ditt nyhetsbrev av bland annat denna anledning. Läs mer om det här

Steg 4. Analysera statistik

Vad får ni in för resultat? Ta tiden till att analysera materialet även om ni genomfört en omfattande enkät eller ett nyhetsutskick. Med hjälp av statistiken kan ni utläsa mycket och förbättra resultatet.

Steg 5. Aktiviteter

Utifrån de resultat ni fått fram, vilka är åtgärderna? Ta fram aktiviteter utifrån mottagares handlingar och respondenters svar. Hur möter ni mottagarnas behov på bästa sätt?

Steg 6. Uppföljning

Följ upp med en ny undersökning efter en period eller analysera utskick över tid. Analysera sedan resultatet av denna och ställ i relation till tidigare resultat. Får ni önskad effekt eller behöver ni tänka i nya banor?

Lycka till!

Psst. Ni vet väl att vi hjälper er ta fram mallar för utskick, enkäter, och event om ni är sugen på en ny design eller kanske ett nytt innehållsblock. Kontakt