Planera bättre

Publicerad 25 oktober, 2014

Texter & innehåll

Nyhetsbrev är det bästa sättet att få ut din information till marknaden, men de flesta av oss som arbetar med detta vet hur svårt det är att få tiden att räcka till. Helt plötsligt är du nästan framme vid det planerade utskicksdatumet, och du har inte fått in allt material från dina kollegor. Du måste hitta ett sätt att göra detta snabbare.

Det mesta handlar om content marketing idag. Enligt en rapport från The Content Marketing Institute (CMI) jobbar runt 90% av marknadsförare idag, oavsett om det är B2B eller B2C, med content marketing. 75% av samma marknadsförare uppger att e-postkanalen är den bästa för detta.
Men framgångsrik content marketing är svårare, och kräver framförallt mer tid, än traditionell marknadsföring. Enligt CMI är den största utmaningen tidsbrist.
Vi tänkte därför hjälpa dig med några goda råd.

Arbeta med en redaktionell kalender

Bra content marketing skapas oftast av en redaktionell grupp, som i vanlig publicistisk verksamhet.
I en vanlig redaktionell kalender brukar man lista innehållet som ska publiceras, tillsammans med information om källor och deadlines, för en bestämd period framåt, exempel tre månader. Hur långt framåt kalendern ska sträcka sig beror på hur ofta ni ska publicera och hur organiserade ni är.
Om ni gör dagliga utskick bör ni nog ligga åtminstone en vecka före med planeringen, och för månadsvisa utskick kanske det räcker med tre månaders framförhållning. Att skicka glesare än varje månad är sällan bra om ni vill bli ihågkomna av era mottagare. Risken är annars att de raderar eller i värsta fall avanmäler sig från vidare utskick.
En redaktionell kalender kan avse enbart e-postutskicken eller omfatta alla era marknadskanaler. Här nedan ser du ett exempel på en enkel kalender för ett enskilt nummer av ett nyhetsbrev.

red_kalender_465px

Automatisera med RSS

Ett sätt att snabbt skapa innehåll i ett nyhetsbrev är att med hjälp av BizWizards Content Generator (http://bizwizard.se/funktioner/content-generator/) återskapa sådana nyheter som redan finns publicerade på er webb eller blogg. Innehållet i nyhetsbreven hämtas med Content Generator upp från era RSS-flöden och produktionen kräver en minimal arbetsinsats. Med samma teknik kan även RSS-flöden på externa webbplatser hämtas upp. Glöm inte att kolla era rättigheter till att publicera andra organisationers material först.
Ett sådant arbetsflöde kräver en mindre initial investering i from av modullicens, mallar etc, men därefter kommer den stora besparingen eftersom produktionen blir så väsentligt mycket enklare och snabbare.
Om ni ska arbeta med ett RSS-baserat flöde kanske kalendern kommer att se ut så här:

red_kalender_rss_465px

Publicera material från tredje part

Ett enkelt sätt att spegla er expertis, utan att anstränga era egna resurser för mycket, är att använda en artikel från tredje part och komplettera den med en insiktsfull egen kommentar som relaterar till artikeln. En sådan kommentar är sällan längre än 100 ord. Det viktiga är att inte summera artikeln utan att addera er egen uppfattning, och på så sätt förstärka artikelns budskap.
Självklart måste ni ha tillstånd från upphovsgivaren innan materialet får användas.
Här nedan ser du ett exempel som vi lånat från ClickZ.

email-worx-what-we-re-reading-445x185px

Gästskribenter

Ett annat sätt att få material enkelt producerat är att invitera gästskribenter som ser ett värde i att profilera sig mot er målgrupp. Det kan exempelvis vara en leverantör eller partner till er, eller någon annan som har ett delat intresse med er att nå fram med ett budskap.
Nu har du fått några tips på hur du förenkla er produktion av bra innehåll i era nyhetsbrev. Hör av dig om du lyckas så kan du få bli vår gästskribent i ett kommande nyhetsbrev.