PNG, GIF, eller JPEG?

Publicerad 6 juni, 2014

Bilder

De flesta nyhetsbrev, kampanjutskick eller andra html-mail innehåller idag bilder. Men vilket filformat ska man välja? Vi går igenom för- och nackdelar med de tre formaten som används; JPEG, GIF och PNG.

JPEG (JPG)JPEG, som är en förkortning av Joint Photographic Experts Group , ger bilder som kan innehålla upp till 16,8 miljoner färger, och har filändelsen jpg.
Att spara en bild som en JPEG innebär visserligen att den behåller all färginformation, men för att kunna komprimeras tas en del data bort vilket innebär att den kan förlora kvalitet. Kvalitetsförlusten blir givetvis större om samma bild sparas om till JPEG upprepade gånger. I de flesta bildprogram kan man själv bestämma hur hårt bilden ska komprimeras. Ju hårdare komprimering, dvs mindre filstorlek, desto större kvalitetsförlust.

FÖRDELAR

 • 24-bitars färg med upp till 16 milj färger.
 • Bra för fotografier.
 • Bra för bilder med mer än 256 färger.
 • Resulterar i små filstorlekar.

NACKDELAR

 • Tar bort en mängd bilddata vid komprimeringen.
 • Komprimeringen tenderar att skapa s.k. artifakter i bilden.
 • Kan inte animeras.
 • Stöder inte transparens.
 • Mindre lämpat för texter eller illustrationer.
 • Inte bra för bilder med kantskärpa.
 • Reducerar bildkvaliteten.

Som redovisat ovan är JPEG det bästa filformatet för foton och bilder med många färger. Däremot är JPEG inte lika bra för text eller illustrationsbilder.

Här är en text sparad som en hårt komprimerad JPEG:

JPEG-exempel

Här är samma text sparad som en GIF (som vi återkommer till nedan):

GIF-exempel

Som du ser är texten mycket renare som GIF. Artifakterna i JPEG-filen gör bilden oskarp och ”smutsig”. Om en stor text, som i det här fallet, blir så dålig kan du lätt föreställa dig hur mycket sämre en liten text skulle bli.

GIF

GIF betyder Graphics Interchange Format och är ett formaten som används för att visa indexerade färgbilder på nätet. I en GIF-bild är antalet färger begränsat till maximalt 256 färger. Den lämpar sig därför bäst för exempelvis texter, enklare illustrationer, logotyper och ikoner, men mindre bra för fotografier på grund av den begränsade färginformationen.

FÖRDELAR

 • Stöder transparens.Kan användas i animationer.
 • Bra för bilder med begränsade färger.
 • Bra för texter, streckteckningar och clip art.
 • Bibehåller kvaliteten.

NACKDELAR

 • Stöder max 256 färger.
 • Filerna blir relativt stora.
 • Ej lämpligt för fotografier.
 • Ej lämpligt för bilder med mer än 256 färger.

En av de största fördelarna med GIF är stödet för transparens. Det innebär att man i ett bildredigeringsprogram, ex.vis Photoshop, kan välja vilken av färgerna i GIF-bildens färgpalett som ska bli transparenta. På det sättet kan man exempelvis göra bildens bakgrund transparent så att den kan läggas över en annan färgad bakgrund eller ett foto. Se vårt exempel här nedan med samma logotype monterad mot olika bakgrundsfärger.

GIF-bild mot bakgrund

Dock, transparensen i GIF är inte selektiv. Det innebär att om du väljer att göra en färg transparent, då blir den transparent i hela bilden vilket kan bli problematiskt ibland.
En annan fördel med GIF är stödet för animation, något som har ökat i popularitet inom designad e-post. Här är ett bra exempel på hur det kan användas:

GIF-animation

PNG

PNG, Portable Network Graphics, är ett filformat som precis som GIF lämpar sig främst för ikoner, illustrationer, grafik och liknande. PNG har delvis utvecklats som en ersättare för den lite åldrade GIF-standarden och har därför många av det formatets möjligheter men utan dess begränsningar.

PNG är, liksom GIF, en typ av icke-förstörande komprimering. Med andra ord kommer en bild som komprimeras som PNG att vara likadan som originalet efter dekomprimering. PNG fungerar bäst på bilder med stora, enfärgade områden. För att vara en icke-förstörande komprimering presterar den förhållandevis väl även på fotografier, men kommer inte i närheten av den kompressionsgrad som kan uppnås med förstörande komprimering, exempelvis JPEG.

En PNG-fil kan också innehålla en kort textbeskrivning av bildens innehåll, vilket gör att Internets sökmotorer kan hitta bilder som innehåller sådana beskrivningar.

FÖRDELAR

 • Bibehåller kvaliteten (”icke-förstörande”)
 • Ger små filstorlekar
 • Bra transparensstöd
 • Bra för textbilder
 • Bra för loggor

NACKDELAR

 • Mindre bra för stora bilder (ger större filstorlek jämfört med JPEG).
 • Kan inte animeras.
 • Stöds inte av alla webbläsare.
 • Stöds inte av tidiga versioner av Lotus Notes

Det finns två typer av PNG-format; PNG-8 och PNG-24. PNG-8 har stor likhet med GIF i den meningen att den sparar bilder med max 256 färger. PNG-24 kan visa miljontals färger, men filstorleken blir då självklart större. Tumregeln här är att välja det format som ger tillräckligt bra kvalitet i förhållande till filstorleken, för det aktuella behovet.

Vilket format är bäst?

Det finns inget rätt vara på den frågan. Du måste själv utvärdera vad som passar bäst från bild till bild. Om du ska animera är GIF det givna svaret. Om du vill att dina foton ska ha bästa kvalitet är det JPEG som gäller.

JPEG

 • Bra för bilder när du vill ha små filstorlekar.
 • Bästa valet för fotografier.
 • Sämre för loggor, illustrationer och stora enfärgade ytor.

GIF

 • Enda valet för animerade effekter
 • Bra för illustrationer och grafik som inte har så många färger.
 • Bra för enkla logotyper med stora enfärgade ytor.

PNG

 • Ickeförstörande.
 • Bästa stödet för transparens.
 • Bra val för loggor och illustrationer.
 • Har inte fullt stöd av alla webbläsare.

Det bästa verktyget för att avgöra vad som fungerar bäst är dina egna ögon.