Så får du fler att öppna era mail i mobilen

Publicerad 27 februari, 2013

Texter & innehåll

Trenden är tydlig. Alltfler använder sin mobiltelefon för att hantera inkommande e-post. Det är i mobilen man bedömer om ett mail är intressant nog att öppna, eller spara för att läsa senare. Därför är vissa detaljer i mailets struktur och innehåll viktigare än någonsin förr.

Igenkänning av avsändaren är en av de viktigaste detaljerna. I en strävan att göra nyhetsbrevet eller kampanjutskicket mer personligt har en del företag prövat att ersätta företagets namn med ett personnamn som avsändare. Det må ha varit säljarens, säljchefens eller någon annans namn i organisationen som använts. Så länge mottagarna har en relation till personen vars namn används som avsändare kan detta fungera bra, men tyvärr uppfylls nog sällan det kravet, och då blir effekten den rakt motsatta. Det som i de flesta fall fungerar bäst är företagets eller varumärkets namn som avsändare, något som de flesta kan relatera till.

Ämnesraden är fortfarande en av de viktigaste detaljerna. Däremot finns det idag undersökningar som visar att korta ämnesrader inte alls behöver fungera bättre än långa. Ämnesradens längd är underordnad vad som verkligen står i ämnesraden, och att det viktigaste står så tidigt som möjligt. Precis som vilken annan rubriksättning som helst alltså.

Preheadern är näst intill lika viktig som ämnesraden. Rätt använd är den ju en förlängning av ämnesraden, och ändå är det ytterst få mail som innehåller en rätt använd preheader. Titta på maillistan i din smart phone. För varje mail i listan står avsändarnamnet först. Därefter ämnesraden och under den ytterligare 2-4 rader text, beroende på vad användaren valt under telefonens inställningar. Det är dessa sista rader som kalls preheader. De skapas automatiskt av den text som ligger högst upp i mailet. Den vanligaste text som brukar synas som preheader är ”Klicka här om mailet ser kosntigt ut”, eller någon liknanade formulering. Den informationen är helt värdelös ur ett preheaderperspektiv, och bör placeras längre ner i mailet. Som exempel på en bra preheader kan vi ta följande:
Ämnesrad: 35% prissänkning på alla vitvaror av märket X
Preheader: Erbjudandet gäller t.o.m. 15 mars

Här följer en skärmbild från en smart phone med några olika exempel på mer eller mindre lyckade avsändarnamn, ämnesrader och preheaders.

Skärmbild mobile readerKommentarer

Barunto’s Tips & Tricks (tydligt avsändarnamn)
– Avklippt ämnesrad och preheader gör budskapet helt obegripligt.

– Market Resources – Resource RSS. Avsändarnamnet är förvirrande, såvida detta inte är avsändarens namn.
– Ämnesraden klipps av innan man förstår vad den säger.
– Preheadern är bara en upprepning av ämnesraden.

– Göteborg. Otydlig avsändare
– Ämnesraden ”Vi ses väl på Näringslivsträffen” förutsätter att man vet vilken träff som avses. ”Möt topparna inom näringslivet” hade kunnat skapa mer intresse.
– ”Läs på webben” har inget värde allas här.

– DG är en otydlig avsändare (förlagets namn) Tidningens namn hade skapat bättre igenkänning.
– Avklippt ämnesrad och preheader gör budskapet helt obegripligt.

Advokatfirman Tricks är en tydlig och lätt igenkänd avsändare.
– Ämnesraden skulle fungerat bättre om man angett seminariets tema.
+ Preheadern är en tydlig uppmaning och en fortsättning på ämnesraden.

Hur ser era mail ut i mottagarnas mobiler?