Skapa ett lyckat event

Publicerad 28 september, 2017

Guider

Är det dags att arrangera ett event? Det kan vara en utmaning att hålla rätt på alla olika delar, från inbjudan till återkoppling. Därför kommer här guiden – ”Skapa ett lyckat event”.

Vi ger en del övergripande tips som kan vara bra att ha i med sig när det är dags att börja planeringen.

  1. Syfte

Du har precis bestämt dig för att anordna ett event och ska nu sätta dig med planeringen. Event-marknadsföring kan vara en viktig del för att uppnå företagets mål, oavsett om det gäller att öka försäljningen eller stärka relationen med befintliga kunder. Men, för att eventet ska bli framgångsrikt behöver du tänka igenom ett antal punkter för att skapa en röd tråd från början till slut.

Den första frågan är alltså ”Vilket syfte har eventet?”

 

  1. Målgrupp

Vi tar ett exempel. Om syftet med ditt event är att lansera er nya webbutik, för vilka är det relevant? Kanske har du skapat webbutiken för att försöka nå ut till konsumenterna i större utsträckning och på så vis öka din försäljning?

Fråga 2 är alltså; Vilken eller vilka målgrupper ska du rikta din inbjudan till för att uppnå ditt syfte och därmed övergripande mål?

 

  1. Upplägg

Den tredje frågan att tänka igenom är: ”Vilket upplägg passar för syftet?”

Upplägget på ditt event är viktigt för att locka så många deltagare som möjligt, eller så rätt deltagare som möjligt, beroende på vad som är viktigast. Information som bör finnas i en inbjudan är exempelvis;

 

Plats – En lättillgänglig lokal eller plats lockar självklart fler.

Tid – Är det ett event på dagtid eller kvällstid, vardag eller helgdag?

Program – Vad kommer eventet att innehålla? Vad kan deltagarna förvänta sig?

Gästunderhållare – Klarar ni att hålla nivån uppe själva eller behöver ni anlita en extern kraft?

Specialerbjudande – Ska de som kommer få ett exklusivt erbjudande

 

  1. Planering

Planering av förloppet är en viktig del i att skapa ett lyckat event. Det är många delar som ska på plats – från inbjudan och första påminnelsen till återkoppling via mail och SMS. Kanske även en enkät och uppdateringar på sociala medier? Tänk därför igenom:

 

När ska den första inbjudningen skickas?

När skickas påminnelsen/påminnelser till de som inte öppnat inbjudan?

När skickas påminnelsen/påminnelser till de som öppnat inbjudan men inte anmält sig?

När ska ett ”Välkommen- SMS” skickas till de anmälda?

 

Sist men inte minst:

1

Förbered samtliga utskick, både text och grafiskt så att de följer en röd tråd!

2

Du kommer att skicka ut olika versioner av utskicket och även om de till stor del påminner om varandra kan det vara bra att redigera meddelandet till viss del, kanske för att locka de som inte anmälde sig direkt. Om du tycker att det är svårt att formulera om innehållet, fokusera då på ämnesraden och preheadern.

3

Ett sista tips är att förbereda en kortare enkät som du skickar ut till de som deltog på eventet för att få veta vad gästerna tyckte. Tycker du det är svårt att få mottagarna att besvara enkäten? Varför inte locka med att de får erbjudandet först i bekräftelsemailet när de har svarat på enkäten? Fler tips hittar du även i denna guide> (Länk till Feedback-guiden)

 

Lycka till!

(Källa: GIPHY, 2017)

 

Är du inte BizWizard-användare idag? Kontakta oss så hjälper vi dig att uppnå önskat resultat utifrån ditt behov »