Skapa mappsystem för bilder

Publicerad 14 november, 2017

Supporttips

Om du vill kan är det numera möjligt att strukturera bilder och filer i ett mappsystem. Nedan berättar vi hur du går till väga. Om du inte gör någon ändring, kommer det fungera på samma sätt som det gör idag, med undantag för de förändringar du läste om i mailet.

Skapa mappar i bild och filsystemet

Det är nu möjligt för administratörsanvändare att skapa mappar i bild- och filarkivet och på så sätt skapa struktur kring gemensamma bilder/filer för en site. Mappar kan endast skapas i en nivå och om en mapp innehållandes bilder raderas så raderas även bilderna i mappen.

Begränsa vilka arkivbilder och filer som ska vara tillgängliga för användare

Administratörer har nu möjligheten att styra vilka bilder och filer från arkivet olika användargrupper ska ha möjlighet att använda.

 

  1. Gå in på arkiv i huvudmenyn och välj sedan bilder.

Om du inte har skapat någon mapp ligger enbart bilder här, precis som tidigare. Men i detta fall, som bilden nedan visar, finns det i denna site några mappar.

 Du skapar en ny mapp genom att klicka på ”create new folder” i den svarta listen (se bilden nedan)

  

 Om du vill redigera rättigheterna för en befintlig mapp går du in på mappen. Klicka sedan på ”edit folder” i den svarta listen, se nedan.

 

Då kommer du till vyn, motsvarande den du ser nedanför. Användare har alltid tillgång till de bilder som ligger i arkivets root-mapp. Detta innebär att om man inte aktivt väljer att göra något (strukturera upp sitt bild- och fil-arkiv) så kommer användarna ha tillgång till de bilder och filer de alltid haft.

Begränsning av vilka bilder/filer användarna har tillgång görs genom att man kopplar mappar i arkivet till publikationer. Endast arkivbilder/filer från de kopplade mapparna kommer kunna användas när innehåll skapas i publikationen. Se bild nedan:

 

OBS: En mapp kan ha inställningarna tillgängliga för “Alla” publikationer eller “Specifika”. Om det senare så definierar man vilka publikationer. Har man valt “Specifika” men inte valt någon publikation syns inte bilderna i mappen för någon, förutom administratörer som öppnar mappen via bildarkivet.

Vilka mappar som ska vara tillgängliga för en publikation kan också ställas in under publikationsinställningar (Innehållsfliken). Se bilder nedan.

 

        

 

Ny vy i infoga bild dialogen

När du som användare befinner dig i editorvyn och infogar en bild till ett innehåll kommer användaren först se de bilder som denne själv laddat upp till systemet.

 

 

Användaren kan i den svarta listen filtrera vyn till att istället visa de bilder som är uppladdade av andra användare till innehåll kopplat till publikationen du befinner dig i. På så vis kan användaren enkelt komma åt bilder som andra användare har laddat upp.(Se nedan)

 

 

Välja arkivbilder från infoga bild dialogen

För att komma åt bilder från arkivet i ”infoga bilddialogen” behöver användaren klicka på knappen ”Bild arkiv” i vänsterpanelen.  Enligt bilden nedan.

 

Om en publikation har arkivmappar kopplade till sig kommer användarna se dessa mappar i infoga bild-dialogen tillsammans med bilder som eventuellt ligger i root-mappen. Precis på samma sätt som nedan. Användaren kan öppna en mapp och välja bild därifrån.

 

Sist med inte minst.

Som administratör har du möjligheten att från ”infoga bild-dialogen” välja att flytta en uppladdad bild (som är knuten till mig själv eller publikationen) till bildarkivet. Man markerar bilden, klickar på knappen i svarta listen och väljer mapp som bilden ska ligga i. Vips!