Små förbättringar som betyder mycket

Publicerad 4 april, 2012

Texter & innehåll

Er e-postmarknadsföring behöver ses över då och då. Att ge utseendet i stort en ny design någon gång per år är inte det enda som behövs. Det finns många andra små detaljer som också är viktiga. Här kommer våra tips på några saker man kan se över.

Varför får mottagaren ert nyhetsbrev eller kampanjutskick?
Många registrerar sig för nyhetsbrev och liknande (medvetet eller omedvetet) från olika källor (webbplatser, butiker etc). Därför är det inte säkert att alla mottagare minns varför just era mail hamnar i deras mailbox. Ett lätt sätt att informera om det, och därmed öka chansen att ert mail inte raderas eller avprenumereras, är att lägga en mening någonstans i slutet av mailet som förklarar att ”Du får detta nyhetsbrev eftersom du själv anmält dig XXX” Med hjälp av BizWizards funktion ”Infoga tag”, som ser ut så här Infoga tag-ikon i html-editorn, kan du personalisera varje email med den uppgiften, förutsatt att den finns som en egenskap för varje mottagare. Exempel på egenskaper kan vara ”via vår webbplats”, ”i vår butik”, ”på mässan XYZ” etc.

Till vilken e-postadress har ni skickat ert email?
Många av oss har mer än en e-postadress, och därför kan det vara bra för era mottagare att lätt kunna se till vilken av deras e–postadresser som ert mail har skickats. Även här kan BizWizard tag-funktion användas och då ser det ut så här när e-postadressen taggas in.
Vilken e-postadress har använts

Göm inte avanmälningslänken
Hur bra era utskick än är så kommer en del mottagare av olika skäl att vilja avanmäla sig. Lägg därför avanmälningslänken så att den syns tydligt, som i bilden ovan. Att undvika avanmälningar genom att lägga länken i ministorlek allra sist känns vare sig seriöst, professionellt eller tillmötesgående.

Lägg adressen i adressboken
För att öka chansen att era mail når mottagarna finns det en enkel åtgärd som ni kan be om. Uppmana dem att lägga er avsändaradress i sina egna adressböcker. På så sätt har de ”vitlistat” er och ert riskerar i alla fall inte att sorteras bort som spam.

Ju kortare mail, desto bättre.
Om ni har mycket information att kommunicera ut är det bättre att dela upp det i fler och tätare utskick. Korta mail som inte kräver för mycket scrollning har större genomslagskraft. Givetvis ska de texter som mailet innehåller hållas så korta som möjligt och länkas vidare till er exempelvis er webbplats för att skapa trafik till den.

Den personliga touchen
Att skriva copy för e-postmarknadsföring innebär oftast att man kan använda en mer personlig ton i texten än i anan kommunikation. En formell ton lär knappast locka till läsning. Försök hitta den rätta tonen.