Personliga utskick bidrar till bättre öppningsfrekvens

Publicerad 8 december, 2016

E-post, SMS & Sociala medier

Självklart vill strävar du, som jag, efter bättre öppningsfrekvens. Vet du att med hjälp av  personliga utskick kan du komma långt?

Länge har trenden varit att anpassa vårt budskap genom att variera innehållet baserat på olika segment av målgruppen. Teknikintresserade fick mer teknikinformation, ekonomer fick mer finansiell information o.s.v. Syftet med detta är ju uppenbar men räcker det till? Ofta gör det inte det, man måste ta det ett steg länge och sikta in sig på individen och bli mer personlig.

Personifiering, som ofta benämns som 1-to-1 marketing, är inte något nytt. Däremot har det blivit allt mer avgörande för att man skall bli framgångsrik i sin digitala marknadsföring. Konsumenterna förväntar sig i allt högre grad att få personanpassad information och flera undersökningar visar även att acceptansen för detta ökar. Man ser det här inte minst i de populära medierna Facebook och LinkedIn. Där blir informationsflödet och även annonser allt mer skräddarsytt till individen. Google anpassar sedan flera år tillbaka sökresultatet beroende på vem det är som skriver in sökorden.

Detta är något som du även kan och rekommenderas att arbeta med i BizWizard. Med personliga utskick visar studier på att öppningsfrekvensen kan komma att öka med hela 25 % då det sticker ut från mängden mail som dagligen når mottagarens inkorg. Ta därmed vara på inflätningsfunktionen du finner i BizWizard, statistiken för respektive utskick där du kan analysera vilka mottagare som finner vilken information intressant genom bland annat länk klick. Samt ämnesrad och preheader vilket är din första chans att fånga mottagarens uppmärksamhet.