Storytelling – övertyga med en historia

Publicerad 20 november, 2014

Texter & innehåll

Vi höll på att förlora en kund…

 

För ett par år sedan var en av våra större kunder inom bank- och finans-sektorn missnöjda med hur BizWizard fungerade. Vi var rädda att de skulle säga upp avtalet.

De allra flesta av våra kunder har vi långa och goda relationer med. Det gällde även den här kunden. Därför blir det extra angeläget när ett långt kundförhållande plötsligt riskerar att upphöra. Orsaken till missnöjet var lite oklart. De tyckte bara att BizWizard inte fungerade tillräckligt bra.

Den här sanna berättelsen är ett exempel på storytelling, ett effektivt och annorlunda sätt att marknadsföra ett företag, en organisation, en produkt eller något annat. Tänk på hur ofta man löser marknadsföringstexter som bara känns klichéartade och ofta som en lång uppräkning av adjektiv och superlativer. Med storytelling blir det något helt annat.

 

Berättelsen övertygar

Istället för att berätta hur bra era tjänster eller produkter är låter du en bra berättelse säga detta. När företag marknadsför sig med storytelling brukar det kallas corporate storytelling

Storytelling kan bland annat användas för att

  • berätta hur era kunder använder er produkt eller tjänst.
  • lätta upp faktatunga texter med en historia som lättar upp och gör innehållet mer intressant.
  • visa på vilket sätt era kunder drar en fördel om de anlitar era tjänster.

Alltid sanningen

Storytelling är alltid baserad på en sann historia. Däremot kan det finnas skäl att inte berätta historien exakt så som den såg ut i verkligheten. Det kan finnas personer som ska vara anonyma, och dramaturgin kan bli mer intressant genom att berätta historien i en annan ordning. Det kan också finnas anledning att lyfta fram vissa händelser och ge dem större utrymme än vad de hade i verkligheten, men utan att sanningshalten i historien förvanskas.

Om du inte har prövat storytelling förut är det dags nu. Du kommer förhoppningsvis att märka hur mycket större effekt det får än det traditionella sättet att marknadsföra er på. Det finns en mängd bra böcker och utbildningar på temat. Eller anlita en konsult eller byrå som hjälper er med er corporate storytelling

 

Hur gick det med vår missnöjda kund då?

Vi bokade in ett möte med kunden. Ganska snabbt förstod vi att missnöjet grundade sig i att produktionen av deras nyhetsbrev och andra utskick som de producerade i BizWizard var väldigt omständlig. Det uppstod alltför ofta problem som man inte kunde lösa själva.

Orsaken till problemen identifierade vi snabbt, men det var inte lika uppenbart för kunden. De kvalitetssäkrade mallar som vi tidigare hade levererat hade kunden själv förändrat och därmed försämrat. Det var lätt att se varför de tyckte att det fungerade dåligt, men problemet låg alltså inte i systemet utan i de mallar som kunden själv hade modifierat under årens lopp.

Vi producerade snabbt en ny uppsättning mallar, och samtidigt gjordes en del layoutmässiga förändringar. Mallarna installerades och efter några dagar hörde vi av oss för att höra hur det hade gått. Kunden var väldigt nöjd med den snabba insatsen som vi hade gjort, och vår goda relation var därmed räddad. De är fortfarande kund till oss.