The power of videos!

Publicerad 14 augusti, 2017

E-post, SMS & Sociala medier

Hur bra är det egentligen att använda sig av videomaterial? 

En undersökning visar på att kunder uppskattar videomaterial och ca 90 % menar på att materialet hjälper dem att fatta sina köpbeslut. Men som marknadsförare är det inte alltid lätt att skapa videomaterial som möter kundernas behov – det krävs planering. Framförallt när det kommer till att bestämma vilken typ av film som ska användas när under kundresan.

För att visa vilken positiv effekt videomaterial kan  ha om man använder sig av detta i marknadsföring hänvisar jag till bilden nedan. Självklart varierar detta mellan länder, branscher med mera.

 

(oneproductions, 2017)

 

Även om det varierar något tror jag att vi alla kan vara överens om att videomaterial på ett eller annat sätt bidrar positivt under bearbetning av nya kunder och vid arbetet att stärka befintliga kundrelationer.

 

Vad för typ av videomaterial ska man då använda sig av vid olika steg under kundresan? Detta kan återigen variera och beror på exempelvis hur du arbetar, storlek på företaget. Nedan har vi delat in kundresan i tre olika delar, men denna kan självklart anpassas så den passar bättre för hur du arbetar med dessa processer.

 

Så, tänk dig en tratt, som på bilden ovan. Vi kommer dela in denna i tre delar och börjar uppifrån, vid den vidaste delen.

 

 1. Toppen av tratten: Medvetandegöra
  I denna del sker den första kontakten med potentiella kunder och här gäller de tatt medvetandegöra dina leads om erbjudandet och på vilket sätt det kan tänka intressenternas behov.Filmerna som fokus ligger på här är:
 • Varumärkesfilmer
  Svarar på frågan: Vem?
 • Utbildandefilmer
  Svarar på frågan: Vad?
 • Förklarande filmer
  Svarar på frågan: Varför?

 

 1. Mitten av tratten: ”Övervägande”
  I denna del försöker den intresserade att lära sig mer om erbjudandet och företaget.Filmerna som fokus ligger på här är:
 • Produktfilmer
  Svara på frågan: Vilket problem löser erbjudandet? / behov täcker erbjudandet?
 • Företagkulturen – filmer
  Svarar på frågan: Vilka är ni som arbetar på företaget och med erbjudandet.

 

 1. Botten av tratten – Beslutssteget
  Sist men inte minst: I denna del fattar den potentiella köparen sitt beslut. Nu har den potentiella kunden fått en bra bild av företaget och erbjudandet och nu ligger fokus på hur bra erbjudandet skulle passa kunden ifråga.Filmerna som fokus ligger på här är:
 • FAQ – videos
  ytterligare kunskap om erbjudandet.
 • Demo – filmer
  För att få fördjupad kunskap om erbjudandet
 • Kundanpassade -filmer
  Svarar på frågan: Möter erbjudandet verkligen mitt behov?

 

 

Öka öppningsfrekvensen för dina utskick med hjälp av dessa 4 tips >>