Vad är responsiv design?

Publicerad 23 oktober, 2013

Format & layout

Det talas och skrivs mycket om det populära begreppet responsiv design inom den digitala världen just nu. Vi konkretiserar begreppet och redogör i korthet vad det hela handlar om.

Allt fler, i början av 2013 ca 35 % av alla som tar emot e-post, använder sin smartphone som huvudsaklig plattform för att öppna och administrera all e-post. Med reponsivt designade mail ökar chansen att ert budskap når fram och att resultatet av er e-postkampanj och liknande når ett bättre resultat.

Förenklat kan man säga att responsiv design är samma sak som anpassningsbar design. Den skapas för webbplatser och e-postutskick och anpassas till olika digitala enheter som surfplattan, mobilen eller datorbildskärmen. Det innebär att en och samma sida ser olika ut mellan olika plattformar, men kan ändå ha samma innehåll och samma adress.

När man tillämpar responsiv design ska man tänka på att visningen av innehållet skiljer sig väsentligt mellan olika enheter. E-postutskicket läses på allt från på en storbilds tv-skärm till i den minsta smartphone-skärm och allt däremellan. Besökaren har olika mycket tid och intresse att navigera runt bland menyer, bilder och länkar. På en större skärm ges möjlighet till mer tidskrävande surfande.

I en mobil minimeras innehållet pålitligt och här bör enbart det allra mest centrala på sidan visas. Dessutom måste designen vara ”pek-vänlig” med större text och mer utrymme runt länkar.

Bizwizard nyhetsbrev med responsiv design

Storleken på bilderna är väldigt avgörande för användarvänligheten. Med responsiv design anpassas bildstorleken till olika enheter så att de visas i allt från mobilen till en större datorskärm. Väljer man att inte anpassa bildstorleken laddas bilden upp långsamt eller i västra fall inte alls. Vilket är helt avgörande om mottagaren tar del av ett mail eller inte. Få har tålamod med att vänta ut en långsam uppladdning och väljer att avbryta läsandet i förtid och därmed når avsändaren aldrig ut med sitt budskap. Speciellt inte dem som baserar största delen av läsupplevelsen på bilder som t.ex. resebolag för att nämna något.

Om du vill tillämpa responsiv design på era e-postutskick finns det ingen färdig funktion för detta i BizWizard eller andra liknande system. Istället behöver ni använda funktionen Tema i BizWizard. Tema-funktionen används annars för att med hjälp av så kallad CSS styra text val, storlekar, radavstånd, färger och mycket annat, och temat kopplas till e-post- och artikelmallar. I Tema kan man också lägga till koden som krävs för att mallar ska bli responsiva, och därmed också de e-postutskick som baseras på mallarna. Om ni själva har kompetensen för att koda detta bör ni titta på den möjligheten omgående. I annat fall hjälper vi er gärna med detta.

Kontakta oss så går vi igenom vilken eller vilka av era mallar som ska uppgraderas. Därefter lämnar vi ett kostnadsförslag på detta.