Vilka e-postklienter ökar och minskar mest?

Publicerad 23 januari, 2014

Mailprogram & webbläsare

När man gör mätningar av vilka e-mailprogram som används av de som öppnar mail som skickas av BizWizard och andra liknande system finns det en begränsning i mätmetoden. Det krävs nämligen att mottagaren av ett mail visar bilder eller klickar på en länk i mailet för att vi ska kunna få statistik tillbaka. Om mailet bara öppnas finns det ingen data vi kan mäta. Det innebär att de mailklienter som har bildblockering som standardinställning (såsom Outlook, Hotmail, Gmail och Yahoo) framstår som mindre vanliga än de är jämfört med de mailprogram som inte blockerar bilder som standard (såsom Apple Mail och iPhone). Därför ger rapporter av mailklienternas popularitet bara en indikation av verkligheten, utan att vara speciellt exakta.Däremot kan man utläsa trender med hög noggrannhet.Om bildblockering påverkar mätningens noggrannhet vad gäller popularitet så är den totalt irrelevant om vi mäter förändringar över tiden – trender. Då kan vi se vilka mailklienter som tappar mark och vilka som ökar. Här följer resultatet baserat på mätning av en halv miljard mail i USA under 2009. Även om den amerikanska och europeiska marknaden har vissa olikheter så är ändå, som trendrapport betraktad, siffrorna intressanta.

iPhone växer med nästan 130%

Iphones marknadsandel som mailklient växer snabbt. Användandet fördubblades under 2009 och tack vare enkelheten att uppgradera via iTunes så uppdraperar användarna snabbt till den senaste versionen. iPhone OS 3.0 var årets snabbast växande mailklient med en uppskattad marknadsandel på 7%. Den siffran är dock mycket högre än här i Europa.

Apple Mail ökade med 21%

Som ett resultat av Apples försäljningsökning av hårdvara under 2009 har naturligtvis användandet av Apple Mail ökat, totalt med 21% över året

Outlook 2007 ökar, men Outlook minskar

Användandet av Outlook 2007 fick en imponerande ökning med 50% under 2009. Trots det så minskar det totala användandet av Outlook med 9% (inräknat alla versioner från 1998 till 2007). Många Outlook-användare uppdraperar till den senaste versionen men samtidigt är det många som byter till andra mailklienter.

Hotmail och Gmail ökar – Yahoo minskar

Bland de webbaserade mailklienterna är Yahoo den enda som under 2009 tappade mark (-10%), medan Hotmail och Gmail ökade med ca 6% var.