Vilka typsnitt fungerar bäst?

Publicerad 22 september, 2016

Format & layout

Tänk om och tänk nytt när det kommer till typsnitt.

Typografi, konsten att sätta stil på text, är lika viktigt i e-post som på webbplatser och i tryckta publikationer. Syftet är främst att göra texten mer lättläst, men även att få texten att smälta in på rätt sätt med sin omgivning. Hur lättläst texten är beror bland annat på radhöjden, radernas längd, textens storlek och givetvis typsnitt.

När vi får frågor om vad man ska använda för typsnitt i e-postmarknadsföring har vi för brödtext hittills föreslagit; sans-serif, exempelvis Arial, Verdana eller Helvetica eftersom de ansetts som mer lättlästa på skärmar.

Men nu får vi tänka om.

 

Anledningen till att sans-seriffer varit vanligast är för det första att de hör till de så kallade webbsäkra typsnitten och att de finns både i Windows och i MacOS. Sans-seriffer var också lättare att läsa på gårdagens relativt lågupplösta bildskärmar. Med dagens högupplösta skärmar och mobiltelefoner är det inte längre en begränsning och vi behöver inte  begränsa oss till sans-seriffer i brödtext.

Typsnitt som Arial och Helvetica är svårare att läsa eftersom de har så lite luft mellan bokstäverna vilket ger en svårare ordbild och därmed sämre läsbarhet.

En bättre erfarenhet

Serif-typsnitt har till skillnad mot sans-seriffer små ”fötter” och gör därför varje bokstav lättare att identifiera. Bokstavsgrupper är lättare att identifiera och därför är det viktigt att vi inte behöver tolka varje bokstav utan hela bokstavsgrupper. Det kanske låter som en marginell skillnad mot sans-seriffer men ett typsnitt där varje bokstav har en tydligare identitet ger en bättre läsupplevelse, och det går fortare att läsa en text. Dessutom är det mer sannolikt att dina mottagare läser hela texten om den upplevs som lättläst.

Det bästa är om du gör några testmail där du byter ut Arial, Verdana eller någon annan sans-serif mot ett serif-typsnitt. Testa dig fram och skicka till en kontrollgrupp som får svara på vad som är mest lättläst.

Om du ändå vill använda sans-seriffer bör du fundera på vilken eller vilka. Georgia är ett bra val eftersom dess individuella bokstäver är lätta att urskilja jämfört med andra sans-seriffer.

Det kanske bästa valet bland sans-seriffer är Verdana eftersom det har mer luft mellan varje bokstav och blir därför extra lättläst.

En avslutande reflektion; Varför ser man så sällan en grafisk profilmanual där man även har tagit med guide lines för e-postutskicken? Jag blir lika lycklig de få gånger det händer, men det är tyvärr alltför sällan, märkligt nog.